Събития

ШЕСТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история, Повече...


ТърсенеСъбития

ПРОГРАМА на ШЕСТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история в България , Повече...

ПАРТНЬОРИ

 
ЕВРОКЛИО
ЕВРОКЛИО

Европейска асоция на преподавателите по история ЕВРОКЛИО е създадена през 1992 г. с подкрепата на  Съвета на Европа. Делегати от 14 страни, представляващи 18 асоциации на учители по история, създават европейска организация за историческо образование – ЕВРОКЛИО. Официално тя е регистрирана през 1993 г.

 

Нейната цел е да подпомага изучаването и преподаването на история и да допринася за споделяне и обмен на знания и професионален опит в колегиалната среда на учителите по история и на университетски преподаватели, които готвят бъдещите учители по този предмет.

 

ЕВРОКЛИО се ползва с консултативен статут в Съвета на Европа.

 

Основната цел на организацията е да насърчава и подкрепя развитието на обучението по история, така че да укрепва мира, стабилността, демокрацията и да формира критическо мислене.

 

Организацията насочва дейността си към повишаване качеството на обучението по история чрез квалификационни форми за учители като семинари, конференции, обучителни тренинги. 

За ЕВРОКЛИО са особено важни сътрудничеството и комуникацията в международна мрежа, за да се утвърдят международните измерения на информираността в изучаването и преподаването на история.

 

За повишаване компетентността на учителите по история и за укрепване на техните организации ЕВРОКЛИО публикува бюлетини и разпространява актуална информация и ресурсни материали чрез своя сайт http://www.euroclio.eu

 

Организацията инициира и реализира международни и национални проекти с участието на експерти от различни европейски страни.

От голямо значение е и запазването и разширяването на отношенията с организации като Съвета на Европа, ОССЕ, ЮНЕСКО, Европейския съюз и НПО.