Събития

ШЕСТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история, Повече...


ТърсенеСъбития

ПРОГРАМА на ШЕСТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история в България , Повече...

 
Тренировъчен обучителен семинар (17–20 април 2008 г. ) в Пловдив
Тренировъчен обучителен семинар Държавни политики и човешки права – сблъсък и взаимодействие 
17–20 април 2008 г. 
Тренировъчен обучителен семинар Държавни политики и човешки права – сблъсък и взаимодействие 17–20 април 2008 г. Повече...
Девета конференция с международно участие на Сдружението на преподавателите по история (7–8 септември 2007)
Тази конференция се осъществява с финансовата подкрепа холандското Министерство на външните работи и от секция “История” на СУБ. Тази конференция се осъществява с финансовата подкрепа холандското Министерство на външните работи и от секция “История” на СУБ.Повече...
Осма конференция с международно участие на Сдружението на преподавателите по история в България (8–9 септември 2006 г.)
Осма конференция с международно участие на Сдружението на преподавателите по история в България “Разнообразие на източниците и средствата в обучението Осма конференция с международно участие на Сдружението на преподавателите по история в България “Разнообразие на източниците и средствата в обучениетоПовече...
Седма конференция с международно участие (9–10 септември 2005 г.)
Седма конференция с международно участие на Сдружението на преподавателите по история в България “Разнообразие на източниците и средствата в обучениет Седма конференция с международно участие на Сдружението на преподавателите по история в България “Разнообразие на източниците и средствата в обучениетПовече...
Шeста конференция с международно участие (3–4 септември 2004 г.)
Шeста конференция с международно участие
на Сдружението на преподавателите по история в България
“Разнообразие на източниците и средствата в обучени Шeста конференция с международно участие на Сдружението на преподавателите по история в България “Разнообразие на източниците и средствата в обучениПовече...
Пета национална конференция на Сдружението на преподавателите по история в България (5- 6 септември 2003 г.)
Пета национална конференция на Сдружението на преподавателите по история в България
Пета национална конференция на Сдружението на преподавателите по история в България "Разнообразие на източниците и средствата в обучението по историяПовече...
Четвърта национална конференция (6-7 септември 2002 г.)
ПРОГРАМА
на Четвъртата национална конференция на Сдружението на преподавателите по история в България
“Разнообразие на източниците и средствата в об ПРОГРАМА на Четвъртата национална конференция на Сдружението на преподавателите по история в България “Разнообразие на източниците и средствата в обПовече...
pages: 1 [2]