Събития

ШЕСТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история, Повече...


ТърсенеСъбития

ПРОГРАМА на ШЕСТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история в България , Повече...

 
ПРОГРАМА на ШЕСТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история в България
ПЕТЪК, 11 СЕПТЕМВРИ
Място на провеждане: хотел „Ренесанс”, Конферентна зала (седми етаж)
София 1303, пл. ”Възраждане” № 2

11.30 – 12.30 Регистрация на участниците (до рецепцията)

12.30–14.45 ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12.30 Откриване на конференцията: Бистра Стоименова, председател на Сдружението на преподавателите по история в България
Приветствия от официални гости:
Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката 
Петър Нацев, Представителство на Европейската комисия в България 
Мартина Михалски, Bürger Europas e. V., координатор на проекта Create Europe in Diversity
Ива Джангозова, Дружеството на преподавателите по немски език в България
Йонатан Ивън-Зохар, изпълнителен директор на ЕВРОКЛИО (скайп разговор)
Мире Младеновски, председател на АНИМ (Р. Македония)

12.50-13.15 Представяне на проекта „Да създадем Европа на многообразието” (2015-2016) – Мартина Михалски, Bürger Europas e. V., координатор на проекта Create Europe in Diversity
Превод: Десислава Зарева

13.15-13.45 Сътрудничеството между академичната общност и Европейската комисия и комуникационната мрежа Европа Директно - Петър Нацев, Представителство на Европейската комисия в България 

13.45-14.15 ЕС и ти в действие. Насърчаване на високи постижения в преподаването чрез цифрови и виртуални инструменти - проф. Оля Харизанова, СУ „Св. Кл. Охридски”- Философски факултет

14.15-14.45 Темата за ЕС и неформалното образование – Красимира Василева, председател на Националното сдружение на българските европейски клубове (НАБЕК)

15.00-17.00 Посещение на Народното събрание (първа група)
Поглед отблизо: Некрополът на базиликата „Света София” (втора група)

19.30 Вечеря (ресторант Графит, ул. „Три уши” № 2)


СЪБОТА, 12 СЕПТЕМВРИ 
Място на провеждане: Департамент за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) - СУ „Свети Климент Охридски”
София 1619
бул. „Цар Борис ІІІ” № 224

9.00–10.30 ВТОРО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
Заседателна зала, първи етаж

9.00-9.40 Европейската идентичност и преподаването на история – доц. д-р Светослав Малинов, депутат в ЕП, член на Комисията за култура и образование 

9.40-10.00 Дискусия 

10.00-10.30 Какво ново в историческото образование? - Радостина Николова, главен експерт в МОН 
 
10.30-11.00 Кафе пауза

11.00-12.30 ПЪРВА УЪРКШОП СЕСИЯ
Четири паралелни уъркшопа

Уъркшоп 1: Европейският съюз в класната стая: Идеи за обучение в средното училище – проф. Росица Пенкова & гл.ас. д-р Нина Цветкова, СУ „Свети Климент Охридски”, България
Място на провеждане: Заседателна зала

Уъркшоп 2: Това бяха истински съдби! Да помогнем на учениците да свържат реалните хора със статистическите данни от разкъсаната от войната Европа – Инеке Велдхус-Меестер, Холандия  
Място на провеждане: Зала 209 (втори етаж)
Превод: Десислава Зарева

Уъркшоп 3: Единство в многообразието: „Блестящите звезди на Европа” - Мире Младеновски, Република Македония 
Място на провеждане: 203 (втори етаж)

Уъркшоп 4: Европа между локалното, националното и глобалното - Дануте Гринфелд, Латвия 
Място на провеждане: 206 (втори етаж)
Превод: Мария Тотоманова

12.30-14.00 ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
Заседателна зала

12.30-13.15 УЧЕНИЧЕСКА КНИЖКА на Евроклуб при ГПЧЕ-Видин (учебна 2015/2016 година) - Валентина Александрова, ГПЧЕ „Йордан Радичков”, Видин и ученици
Дискусия

13.15-13.45 Да се преподава за една Европа без разделителни линии – представяне на електронна книга на Съвета на Европа – гл. ас. Бистра Стоименова, СУ „Св. Климент Охридски” - ДИУУ

13.45-14.00 Урокът спектакъл - методът на Севдалина Панайотова за ваене на личности с гражданска позиция. (Размисли след една кратка анкета) - Красимира Йончева, София

14.00-15.00 Обяд (ресторант „Охрид”)

15.00-16.30 ВТОРА УЪРКШОП СЕСИЯ
Четири паралелни уъркшопа

Уъркшоп 1: Европейският съюз в класната стая: Идеи за обучение в средното училище – проф. Росица Пенкова & гл.ас. д-р Нина Цветкова, СУ „Свети Климент Охридски”, България
Място на провеждане: Заседателна зала

Уъркшоп 2: Това бяха истински съдби! Да помогнем на учениците да свържат реалните хора със статистическите данни от разкъсаната от войната Европа – Инеке Велдхус-Меестер, Холандия  
Място на провеждане: Зала 209 (втори етаж)
Превод: Десислава Зарева

Уъркшоп 3: Единство в многообразието: „Блестящите звезди на Европа” - Mире Младеновски, Република Македония 
Място на провеждане: 203 (втори етаж)

Уъркшоп 4: Европа между локалното, националното и глобалното - Дануте Гринфелд Латвия 
Място на провеждане: 206 (втори етаж)  Превод: Мария Тотоманова
16.30-17.00 Кафе пауза

17.00-18.00 Световно кафене 
Работа в три дискусионни групи

18.10-18.35 Годишно общо събрание на Сдружението
Участват само членовете на Сдружението
 
20.00 Вечеря (ресторант „Зафо”, ул. „Цар Асен” № 2Б)

НЕДЕЛЯ, 13 СЕПТЕМВРИ

9.30–11.00 ЧЕТВЪРТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
Заседателна зала, първи етаж

9.30 - 9.45 Електронни ресурси за обучението по история - Мария Босева, Издателство „Просвета”

9.45 - 10.00 Нови заглавия за обучението по история - Венета Христова, Издателство „Булвест”

10.00-10.15 Предизвикателството да се преподава в мултикултурна среда - Димитър Димитров, Общобългарска фондация ТАНГРА ТанНакРа

10.15-11.00 Електронни ресурси за обучението по история - Мария Босева, Издателство “Просвета”
Нови заглавия за обучението по история - Венета Христова, Издателство „Булвест”
Предизвикателството да се преподава в мултикултурна среда - Димитър Димитров, Общобългарска фондация ТАНГРА ТанНакРа

Представяне на резултатите от работата по групи 
Трите дискусионни групи правят кратки представяния на своята дейност
11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-12.30 Приемане на проект на Декларация
Сертификати за участниците
Закриване на конференцията - Бистра Стоименова, председател на Сдружението
13.00 Отпътуване на участниците

назад