Събития

ШЕСТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история, Повече...


ТърсенеСъбития

ПРОГРАМА на ШЕСТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история в България , Повече...

 
ШЕСТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история
ШЕСТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история в България се проведе от 11 до 13 септември 2015 г. в хотел „Ренесанс“ ШЕСТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история в България се проведе от 11 до 13 септември 2015 г. в хотел „Ренесанс“Повече...
ПРОГРАМА на ШЕСТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история в България
ПРОГРАМА на ШЕСТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история в България  с международно участие
на тема: „РАЗНООБРАЗИЕ ПРОГРАМА на ШЕСТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история в България с международно участие на тема: „РАЗНООБРАЗИЕПовече...
Програмата на ПЕТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история в България
ПРОГРАМА на ПЕТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история в България ПРОГРАМА на ПЕТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история в България Повече...
ПЕТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история
Темата на конференцията бе „Разнообразие на източниците и средствата в обучението по история - В ПАМЕТ НА ПРОФ. РУМЯНА КУШЕВА”. Темата на конференцията бе „Разнообразие на източниците и средствата в обучението по история - В ПАМЕТ НА ПРОФ. РУМЯНА КУШЕВА”.Повече...
Четиринадесета конференция на Сдружението на преподавателите по история в България
Четиринадесета конференция на Сдружението на преподавателите по история в България  „Разнообразие на източниците и средствата в обучението по история” Четиринадесета конференция на Сдружението на преподавателите по история в България „Разнообразие на източниците и средствата в обучението по история”Повече...
Тринадесетата конференция на Сдружението на преподавателите по история в България
ПРОГРАМА
на ТРИНАДЕСЕТАТА конференция
на Сдружението на преподавателите по история в България на тема: „Разнообразие на източниците и средствата в о ПРОГРАМА на ТРИНАДЕСЕТАТА конференция на Сдружението на преподавателите по история в България на тема: „Разнообразие на източниците и средствата в оПовече...
Дванадесета конференция на Сдружението на преподавателите по история
Дванадесета конференция
на Сдружението на преподавателите по история в България на тема: „Разнообразие на източниците и средствата в обучението по Дванадесета конференция на Сдружението на преподавателите по история в България на тема: „Разнообразие на източниците и средствата в обучението поПовече...
Единадесета конференция на Сдружението на преподавателите по история в България
ЕДИНАДЕСЕТА конференция
на Сдружението на преподавателите по история в България
с международно участие
ЕДИНАДЕСЕТА конференция на Сдружението на преподавателите по история в България с международно участие Повече...
Първи тренировъчни семинари с пакета работни листи „ИСТОРИЯ БЕЗ ПОЛЮСИ”
Първи тренировъчни семинари с пакета работни листи „ИСТОРИЯ  БЕЗ  ПОЛЮСИ”
Първи тренировъчни семинари с пакета работни листи „ИСТОРИЯ БЕЗ ПОЛЮСИ” Повече...
Десета конференция с международно участие на Сдружението на преподавателите по история в България преподавателите по история в България
Десета конференция с международно участие на Сдружението на преподавателите по история в България преподавателите по история в България

Десета конференция с международно участие на Сдружението на преподавателите по история в България преподавателите по история в България Повече...
pages: [1] 2