Events

ШЕСТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история, More...


SearchEvents

ПРОГРАМА на ШЕСТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история в България , More...

ABOUT US

 

Сдружението на преподавателите по история в България е създадено през септември 1998 г. от участници в квалификационна програма в Департамента за информация и усъвършенстване на учители – Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Обединява ни идеята за споделяне на добри практики на национално и на международно равнище и за изграждане на устойчива мрежа за професионални контакти между учителите по история в страната.

По силата на приет на общо събрание устав Сдружението се ръководи от 7-членен Управителен съвет, има председател, контролен съвет и регионални координатори.

Сдружението съчетава постиженията на участници в различни квалификационни програми в ДИУУ с техни изяви в семинари и в национални конференции. Популяризираме дейността си със собствено списание – “Диалогът в историята”. Членове на редколегията са авторитетни чуждестранни и български историци, специалисти по въпросите на историческото образование и известни учители.

На ежегодните конференции, провеждани през м. септември, представяме нововъведения и обменяме полезни материали за практиката. Наши традиционни гости са представители на организации на учители по история от Франция, Русия, Македония, Германия, Великобритания, Украйна, Румъния, Албания.

Особена подкрепа за международен обмен ни оказва ЕВРОКЛИО. Като част от нейното семейство от 2000 г. активно присъстваме в европейското образователно пространство и допринасяме за модернизирането на историческото образование.

Сдружението участва в разработването на международен проект, завършил през 2003 г. с издаването и разпространяването на ресурсна книга с документи “Всекидневният живот в Албания, България и Македония 1945–2000 г.”.

От 2006 г. представители на Сдружението създават авторски работни пакети по проект “Мултикултурни аспекти на историческото образование”. За повече информация за Сдружението вижте следващата презентация.

 

Проф. д-р Румяна Кушева

 

Основател и първи председател на Сдружението на преподавателите по история в България (1998 – 2013)